Cọ Sơn 2 inch

KÍCH THƯỚC: 5.0 cm
CODE: TCB12
* ỨNG DỤNG: Dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni
ĐẶC TÍNH: Lông đầu cọ mềm, hút sơn tốt, thả sơn đều