Cọ Lăn 1.5 inch

KÍCH THƯỚC: 3.8 cm
* CODE: TCB11
ỨNG DỤNG: Dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni
* ĐẶC TÍNH: Lông đầu cọ mềm, hút sơn tốt, thả sơn đều